The Change

Katarzyna Kołacka

Trener i mediator. W swojej pracy bazuję głównie na Nonviolent Communication (NVC). Ukończyłam trzyletnią Szkołę Trenerów Komunikacji opartą na Empatii, roczny kurs mediacji prowadzony m. in. przez trenerów Kaya Runga i Liv Larsson oraz  warsztaty Making Cooperation Real – Miki Kashtan. Wieloletnie doświadczenie trenerskie oraz praca w różnych  projektach z różnymi zespołami - produkcyjnymi, sprzedażowymi, marketingowymi w międzynarodowej korporacji pozwala mi rozumieć biznes, a NVC rozumieć ludzi i ich funkcjonowanie w różnych rolach. Uważam, że efektywna komunikacja oparta na NVC jest możliwa dzięki dotarciu do rzeczywistych potrzeb ludzi, które są wspólne dla wszystkich.

Dofinansowanie