The Change

Aneta Stępień-Proszewska

Jestem certyfikowanym coachem i doradcą ds. rozwoju ludzi i organizacji. Z wykształcenia ekonomistka i psycholog - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, MBA University of Minnesota oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w biznesie, w tym w międzynarodowej korporacji, pozwala mi zrozumieć specyfikę różnych sytuacji i wyzwań biznesowych oraz pomaga w wypracowaniu stosownych rozwiązań. Wiedzę i doświadczenie z zakresu marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania projektami wykorzystuję przy prowadzeniu dużych, kompleksowych projektów.
W praktyce coachingowej pracuję z wartościami, zasobami i przekonaniami klienta, towarzysząc mu w drodze do samopoznania, realizacji celu i dokonania zmiany w jego życiu zawodowym lub osobistym. Zachęcam do świadomego pozytywnego myślenia, kreowania własnej rzeczywistości oraz brania odpowiedzialności za własne życie i dokonywane wybory.
Będąc ambasadorem empatii w nurcie Nonviolent Communication, dążę tak w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym, do zrozumienia uczuć, potrzeb i pragnień ludzi, których spotykam oraz nawiązania z nimi autentycznego kontaktu i porozumienia.

Dofinansowanie