The Change

Programy rozwojowe

Rozwój to kwintesencja zmiany. Zmiany, mającej nie tylko charakter pojedynczego zdarzenia, ale zmiany, która jest procesem świadomie planowanym i prowadzonym.

Kiedy rozwijają się ludzie, rozwijają się też organizacje. Dlatego dla nas, procesy rozwoju osobistego i rozwoju organizacji są ze sobą powiązane. Szukamy takich sposobów rozwoju pracowników, aby jak najlepiej pełnili funkcje, jakie mają w organizacji, ale przede wszystkim, aby stawali się świadomi siebie i swoich wyborów.

Programy rozwojowe to połączenie działań doradczych i szkoleniowych, które prowadzimy na podstawie wcześniej określonych potrzeb i celów. Do programów rozwojowych angażujemy także zewnętrznych ekspertów, trenerów i konsultantów.

W programach rozwojowych wykorzystujemy: szkolenia, warsztaty, coaching, mentoring, doradztwo, konferencje, case study lub inne działania dostosowane do potrzeb klienta, a przygotowane na podstawie wyników przeprowadzanej diagnozy.

Dofinansowanie