The Change

Każda zmiana jest szansą

Jako The Change wspieramy organizacje i pracowników w procesach zmian, w budowaniu komunikacji opartej na poszanowaniu potrzeb i wartości oraz rozwoju i motywowaniu pracowników. Dbamy o podnoszenie efektywności i satysfakcji z pracy przez utrzymywanie lub przywracanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.
W naszych działaniach uwzględniamy perspektywę pracodawcy i pracownika wskazując na obustronne korzyści z wdrażania zasad work-life balance w organizacji.


Dofinansowanie