The Change

Coaching

Coaching to jedna z najbardziej efektywnych metod wspierania zmiany, która koncentruje się na wewnętrznym potencjale każdego z nas. Coaching to doskonały sposób na wgląd w siebie, budowanie świadomości, a także uruchamianie wewnętrznych zasobów.

Coach jest jak towarzysz podróży, jak ktoś, kto staje z nami na jednej desce surfingowej i towarzyszy nam w przeskakiwaniu przez fale, by dotrzeć tam, gdzie „błękitna woda oceanu styka się z błękitem nieba”.
W swojej pracy nasi coachowie nastwieni są na szczerą współpracę, docieranie do potrzeb i zasobów klienta, pracę z jego przekonaniami i emocjami. Każdy z naszych coachów ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, co pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania jednostki w organizacji oraz stawianych przed nią wyzwań.

Wiemy z własnego doświadczenia, jakie są oczekiwania organizacji wobec pracowników i co składa się na kulturę korporacyjną. Doświadczyliśmy osobistych zmian, z których czerpiemy w codziennej pracy. Tworzymy bezpieczną atmosferę, nasza praca opiera się na zaufaniu i szczerej relacji.

Wspieramy naszych klientów w realizacji celów, radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi, osiąganiu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz budowaniu zdrowych relacji, które uwzględniają uczucia i potrzeby każdej ze stron.
 

Rodzaje coachingu:

Executive coaching

Jest skierowany do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Ma na celu poszerzenie samoświadomości, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, zwiększenie zdolności lidera oraz poprawę jakości życia.

Performance coaching

Dedykowany jest menedżerom liniowym i pracownikom operacyjnym. Jego celem jest zwiększenie skuteczności działań pracowników, zmierzających do realizacji celów biznesowych. Często jest elementem planu rozwoju pracowników, będącego wynikiem rocznej oceny umiejętności i kompetencji lub oceny 360.

Project coaching

Jest skierowany do zespołów projektowych i ma na celu wspieranie zespołu projektowego poprzez narzędzia coachingowe oraz mentoring. Korzyści dla organizacji to: podtrzymanie zaangażowania członków zespołu, usprawnienie komunikacji, pomoc w rozwiązaniu trudności i problemów, doprowadzenie projektu do końca oraz spotęgowanie efektu uczenia się, przez co zespół projektowy jest lepiej przygotowany do prowadzenia następnych projektów.

Team coaching

Ma na celu poprawę efektywności działania zespołów w organizacji poprzez poprawienie relacji interpersonalnych i komunikacji w zespole. Dzięki pogłębieniu zrozumienia jak poszczególne jednostki wpływają na funkcjonowanie zespołu, dążymy w team coachingu do zbudowania w zespole atmosfery zaufania, współdziałania i współodpowiedzialności.

Life coaching

Jest skierowany do klientów indywidualnych i pracowników różnych szczebli w organizacji. Ma na celu pomóc klientowi poszerzyć świadomość siebie i swoich możliwości, przekroczyć własne ograniczenia, dodać odwagi do zmiany, przywrócić równowagę w różnych obszarach życia, wesprzeć w realizacji celów i pragnień.

Dofinansowanie