The Change

Komunikacja wewnętrzna

Zdajemy sobie sprawę, iż komunikacja to jedno z kluczowych narzędzi prowadzenia dialogu z pracownikami. Celem naszych działań jest to, by nie była traktowana jako jednostronny przekaz kierownictwa firmy.

Prowadzone przez nas projekty powodują wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę, umożliwiają wymianę informacji mającą na celu budowanie trwałych więzi pomiędzy pracownikami, a kierownictwem firmy oraz przyczyniają się do kreowania pożądanej kultury organizacyjnej.

Prowadzimy także projekty zmierzające do przekształcenia istniejącej w firmie kultury organizacyjnej, razem z klientem opracowujemy i wdrażamy nowe wartości oraz standardy zachowań, wspieramy proces zmiany, aby przebiegał w atmosferze akceptacji i wsparcia ze strony pracowników.

Taktyka edukowania i komunikowania pracownikom problematyki zmian pomaga przełamywać opory wynikające z braku informacji o zachodzących przemianach lub nietrafnej oceny sytuacji. Naszym celem jest wszelka pomoc w identyfikacji koniecznych zmian i tworzenie ewolucyjnego procesu ich wdrożenia w firmie, w oparciu o dialog zainteresowanych stron.

Dofinansowanie