The Change

Wsparcie w zmianie

Naturalną reakcją na zmianę jest strach lub lęk przed tym co będzie, często wiąże się z tym utrata poczucia bezpieczeństwa.

Z reguły nie boimy się zmiany jeśli zmieniamy się sami, z własnego wyboru, natomiast obawiamy się bycia zmienianymi, zmian na które nie mamy wpływu.

W organizacji, zmiana ma szansę powodzenia wtedy, gdy pracodawca i pracownicy stworzą dialog, gdy wszystkie strony będą znały cel zmian i będą w proces zmian zaangażowane.

Wspieramy organizacje w procesach zmian, koncentrując się na:

Dofinansowanie