The Change

Nonviolent Communication

NVC (Porozumienie bez Przemocy) to rewolucyjna metoda tworzenia i wspomagania kultury partnerskiego porozumienia i współpracy. Została stworzona i rozpropagowana przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org). Zakłada nawiązanie autentycznego kontaktu z drugą osobą, opiera się na zdolności rozpoznawania własnych emocji oraz potrzeb, a także umiejętności rozumienia uczuć, wartości oraz potrzeb osób, z którymi się porozumiewamy.

NVC proponuje otwartą komunikację wzajemnych potrzeb i celów (język żyrafy) w miejsce ocen, interpretacji i osądów (język szakala). Uczy rozróżniać potrzeby od strategii ich zaspokajania oraz zachęca do poszukiwania takich  zachowań czy decyzji, które łączą potrzeby wszystkich stron. Dzięki temu metoda NVC usprawnia komunikację, przyspiesza proces podejmowania decyzji, ułatwia rozwiązywanie konfliktów oraz umożliwia stworzenie przyjaznej atmosfery pełnego zaufania w zespole i organizacji, co finalnie podnosi ich efektywność i konkurencyjność.

NVC to w dużym skrócie dbanie o siebie i dbanie o innych.

Stosowanie NVC w organizacjach podnosi wydajność firmy. Ważne jest, aby menedżerowie podążali razem ze swoimi pracownikami, a nie byli nad nimi. To daje dużą siłę, gdyż ludzie pracują chętniej i efektywniej, bo czują, że także od nich zależy sukces firmy.

Stosujemy tę metodę, nieustannie odkrywamy jej nowe oblicza i niezwykłą skuteczność, stąd pragniemy inspirować nią innych. Wykorzystujemy jej elementy w coachingu, doradztwie oraz w warsztatach i programach rozwojowych. Wprowadzamy ją do organizacji, firm, bo przecież tam też jesteśmy ludźmi i pracujemy z ludźmi. Odkrywamy każdego dnia jak świadomość potrzeb i brak osądów wzmacnia jakość życia i relacji z innymi ludźmi.

 

Zobacz więcej:

Audycja radiowa "Empatyczne przywództwo"  (Pracować bez lęku – wspólna odpowiedzialność, współpraca, zaufanie i szacunek. Czy taka praca jest możliwa? Zapraszamy do wysłuchania audycji.)

Audycja radiowa "Jak burzyć mury między nami?"

Dofinansowanie