The Change

Work-Life Balance

Równowaga między pracą a życiem prywatnym to stan, w którym optymalnie wykorzystujemy nasze zasoby osobiste i energetyczne.

Równowaga ta jest ważna dla zachowania poczucia szczęścia i zadowolenia z życia.
Sprawia, że osiągamy więcej i jesteśmy bardziej skuteczni, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości życia w równowadze i dbanie o równowagę. 

Korzyści dla organizacji dbających o równowagę zatrudnionych w niej pracowników to:

Wspieramy organizacje w tworzeniu kultury organizacyjnej opartej o zasady work-life balance.
Przeprowadzamy diagnozy stanu obecnego, szukamy przyczyn nieprawidłowości oraz proponujemy rozwiązania korygujące, rozwojowe i wspierające.
 

Dofinansowanie