The Change

Warsztat konsultanta biznesowego

Model pracy konsultanta biznesowego powinien uwzględniać nie tylko jego przygotowanie merytoryczne poparte doświadczeniem zawodowym, ale także umiejętności komunikacyjne i handlowe, które pozwolą konsultantowi dobrze „się sprzedać”.

Doskonalenie tych umiejętności w drodze tradycyjnych szkoleń (prezentacyjnych, negocjacyjnych i sprzedażowych) nie jest jednak, w naszym przekonaniu, najlepszą drogą. Szkolenia takie często kształcą wymienione umiejętności w oderwaniu od ich przyszłego zastosowania.

Proponujemy autorski program „Warsztat konsultanta biznesowego”. Chcemy spojrzeć na wykorzystanie tytułowych umiejętności w kolejnych etapach pracy konsultanta biznesowego, związanych z kolejnymi etapami procesu sprzedaży, które umownie definiujemy jako: akwizycja - sprzedaż - kontrakt - realizacja - obsługa. Dla każdego z tych etapów wyznaczamy najważniejsze zagadnienia szkoleniowe i listę umiejętności, jakie powinien mieć konsultant.

Szkolenie służy kształceniu i doskonaleniu tych umiejętności na każdym z etapów relacji z klientem.

 

Powrót do Warsztaty i szkolenia

Dofinansowanie